ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
tel.: 503 005 408
fundacja@spina.com.pl

AMBASADOR PROGRAMU SOS DLA ROZSZCZEPU KRĘGOSŁUPA

25.03.2021 r. w ramach konferencji naukowo-systemowej prezentującej sytuację chorych oraz założenia Programu SOS dla Pacjentów z Rozszczepem Kręgosłupa, została wręczona nominacja na Ambasadora Programu SOS dla Pacjentów z Rozszczepem Kręgosłupa – profesorowi dr hab. n. med. Januszowi Bohosiewiczowi, pionierowi dziecięcej chirurgii płodu, wybitnemu chirurgowi dziecięcemu. Pan profesor rozpoczął historię prenatalnego leczenia rozszczepu kręgosłupa na Śląsku. Swoim zaangażowaniem i otwartością na innowacje pomógł zmienić los wielu narodzonych dzieci. Każdy z Państwa kto zechce wesprzeć działania fundacji, torując drogę nowatorskim pomysłom i działaniom, może zostać AMBASADOREM PROGRAMU.