ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
tel.: 503 005 408
fundacja@spina.com.pl

EUROlinkCAT
Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Rzecznik Praw Pacjenta
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu