ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
tel.: 503 005 408
fundacja@spina.com.pl

W drodze do samodzielności – Konferencja
ABC interwencji kryzysowej wobec pacjentki z wrodzoną wadą rozwojową płodu w kompetencjach personelu medycznego.
Spina spina, aby uzyskać optymalny spin
X Konferencja 2021
IX Konferencja 2020
VIII Konferencja 2019
VII Konferencja 2018
V Konferencja 2014