ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
tel.: 503 005 408
fundacja@spina.com.pl

Zeszyt informacyjny 2023
Інформаційний бюлетень 2023
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele 
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG