ul. Medyków 16, Katowice
503 005 408
fundacja@spina.com.pl

Created with Sketch.
ZESZYT INFORMACYJNY 2021 rok
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele 
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG