ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
tel.: 503 005 408
fundacja@spina.com.pl

Czym są minigranty?
Minigranty mają na celu wsparcie wolontariuszy poszukujących możliwości sfinansowania:

 • własnych pomysłów, projektów, inicjatyw, aktywności wolontariackich
 • oddolnych działań grup wolontariackich, działających na rzecz społeczności lokalnej
 • stanowią świetną propozycję dla osób, które chcą rozwijać kompetencje społeczne i promować wolontariat

Działania realizowane w ramach minigrantów powinny być spójne z celami statutowymi Fundacji Spina.

Kto może ubiegać się o minigranty?
O minigranty może ubiegać się:

 • grupa inicjatywna składająca się przynajmniej z 2 wolontariuszy, z czego 1 (Lider) jest osobą pełnoletnią
 • Lider inicjatywy na dzień złożenia wniosku powinien posiadać aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW)

Jak wziąć udział w konkursie?
Podstawą naboru jest wypełniony i złożony wniosek. Dlatego:

 • w pierwszej kolejności zapoznaj się z Regulaminem Konkursu
 • upewnij się, że masz aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu, lub je załóż
 • wypełnij w sposób czytelny i kompletny wniosek (Załącznik nr 1) w terminie do 15 listopada br. do godz. 23.59
 • wniosek możesz złożyć w wersji elektronicznej na adres: fundacja@spina.com.pl, pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Spina, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice, lub osobiście w godzinach pracy biura
 • poczekaj na naszą odpowiedź

Działania grantowe można realizować w terminie do 22 grudnia br.

Zapewnimy Ci:

 • wsparcie merytoryczne ułatwiające realizację projektu
 • wsparcie promocyjne w naszych mediach społecznościowych


Operatorem konkursu jest Fundacja Spina.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Korpusu Solidarności – rządowego programu wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego na lata 2018-2030.