ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
tel.: 503 005 408
fundacja@spina.com.pl

Konferencja 7 września 2019

Zapraszamy na kolejną konferencję!

SPINGÓRY

Naszym celem jest zniesienie ograniczeń i barier. Idziemy w góry!