ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
tel.: 503 005 408
fundacja@spina.com.pl

Eliza urodziła się w 2009 roku. Zdiagnozowano u niej rozszczep kręgosłupa, wodogłowie, wiotkość kończyn dolnych oraz pęcherz neurogenny. Od pierwszych miesięcy życia jest rehabilitowana. Obecnie porusza się o kulach. Z wielkim zapałem wraz ze swymi rówieśnikami uczęszcza do szkoły.

Dziękujemy za wszelką pomoc.

Elizę można wesprzeć przekazując darowiznę lub 1,5% w rozliczeniu PIT:

FUNDACJA SPINA
KRS: 0000297411
CEL SZCZEGÓŁOWY 1,5%: ELIZA SZYMCZAK
NUMER KONTA: 66 1160 2202 0000 0002 0985 7176
TYTUŁEM: ELIZA SZYMCZAK