ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
tel.: 503 005 408
fundacja@spina.com.pl

Fabianek urodził się w 2020 roku z rozszczepem kręgosłupa, otwartą przepukliną oponowo-rdzeniową, wodogłowiem i przepukliną sznura pępowinowego. Posiada pęcherz neurogenny i wymaga cewnikowania. Oprócz tego jest wcześniakiem i rozwija się dużo wolniej od dzieci w jego wieku. Fabianek ma słabe czucie w nogach i być może czeka go wózek – aby temu zapobiec potrzebuje intensywnej rehabilitacji i leczenia specjalistycznego. Niestety, nasza sytuacja materialna nie pozwala na pokrycie całego leczenia, dlatego proszę wszystkich chętnych o wsparcie.

Dziękujemy – Fabianek z mamą

Fabiana można wesprzeć przekazując darowiznę lub 1,5% w rozliczeniu PIT:

FUNDACJA SPINA
KRS: 0000297411
CEL SZCZEGÓŁOWY 1,5%: FABIAN ŚWISTOWSKI
NUMER KONTA: 66 1160 2202 0000 0002 0985 7176
TYTUŁEM: FABIAN ŚWISTOWSKI