ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
tel.: 503 005 408
fundacja@spina.com.pl

Igor urodził się z wadą wrodzoną – przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem. Ma także choroby współistniejące: zespół Arnolda Chiariego, oraz jelito i pęcherz neurogenny, przez co wymaga cewnikowania co trzy godziny. Chłopiec jest w tej chwili po czterech poważnych operacjach, w tym założeniu i rewizji zastawki komorowo-otrzewnowej w celu regulacji narastającego wodogłowia.

Codzienność tego małego dwuletniego chłopca nie jest łatwa. Od drugiego miesiąca życia jest intensywnie rehabilitowany różnymi metodami: Vojta, Bobath, terapią powięziową i manualną, terapią czaszkowo- krzyżową, trójpłaszczyznową terapią stóp. Ze względu na szereg schorzeń, Igor jest pod stałą kontrolą lekarzy, z zakresu neurochirurgii, urologii, ortopedii, neurologii. W tej chwili korzysta również z konsultacji u neurologopedy.

Igor nie chodzi, porusza się na wózku inwalidzkim. Potrafi pełzać i raczkować, a przy pomocy ortez potrafi stać i wykonać kilka kroków. Ze względu na pogłębiającą się skoliozę, Igor ma wyznaczone intensywne turnusy rehabilitacyjne średnio raz na półtora miesiąca.

Pomimo wielu cierpień i przeciwności losu Igor jest bardzo wesołym dzieckiem. Chętnie bawi się z rówieśnikami. Bardzo interesuje go motoryzacja i wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne.

Koszty wizyt lekarskich, turnusów, zaopatrzenia ortopedycznego są ogromne. Igora samotnie wychowuje mama, utrzymując się jedynie ze świadczeń i zasądzonych alimentów. Bardzo potrzebujemy pomocy i wsparcia finansowego, aby udało nam się zrealizować wszystkie plany. Pomimo wszystko, z nadzieją patrzymy w przyszłość i walczymy każdego dnia o lepszą sprawność i samodzielność Igora!

Igora można wesprzeć przekazując darowiznę lub 1,5% w rozliczeniu PIT:

FUNDACJA SPINA
KRS: 0000297411
CEL SZCZEGÓŁOWY 1,5%: IGOR PIÓRKOWSKI
NUMER KONTA: 66 1160 2202 0000 0002 0985 7176
TYTUŁEM: IGOR PIÓRKOWSKI