ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
tel.: 503 005 408
fundacja@spina.com.pl

Jaś urodził się w 2017 roku z przepukliną oponowo-rdzeniową i rozszczepem kręgosłupa w odcinku krzyżowo-lędźwiowym. Ma również pęcherz neurogenny. Jasio urodził się bardzo wiotki, w konsekwencji czego ma dosyć mocno skrzywiony kręgosłup. W przyszłości czeka go operacja. Lewa strona ciała Jasia jest słabsza od prawej i wolniej widać efekty rehabilitacji. Ale widać 🙂 Od samego początku Janek ćwiczy dzielnie każdego dnia! Rehabilitacja to jego codzienność. Tak samo jak wizyty lekarskie u wielu specjalistów i przyjmowanie leków. Od urodzenia Jasio cierpi również na bezdech afektywny.

Jasiek jest bardzo wesołym i ciekawym świata chłopcem. Liczymy na to, że dzięki rehabilitacji będzie chodził!

Jasia można wesprzeć przekazując darowiznę lub 1,5% w rozliczeniu PIT:

FUNDACJA SPINA
KRS: 0000297411
CEL SZCZEGÓŁOWY 1,5%: JAN JABŁOŃSKI
NUMER KONTA: 66 1160 2202 0000 0002 0985 7176
TYTUŁEM: JAN JABŁOŃSKI