ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
tel.: 503 005 408
fundacja@spina.com.pl

Konsultacje interdyscyplinarne dla rodzin z Ukrainy

8.10.2022 w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach Fundacja SPINA we współpracy z organizacją Child-Help International, wspierającą dzieci chore i niepełnosprawne oraz ich rodziny na całym świecie, zorganizowała konsultacje interdyscyplinarne dla 5 rodzin z Ukrainy.

Badania lekarskie zostały poprowadzone przez wyśmienity zespół specjalistów, w którego skład wchodzili z zakresu: urologii prof. Tomasz Koszutski, zespół neurochirurgów prof. Marek Mandera oraz dr Ryszard Sordyl, ortopeda dr Paweł Flont, pielęgniarka Agata Zapała-Adamczyk, zespół techników ortopedii Agnieszka Ciukszo i Radosław Czyrnia.

W czasie trwania konsultacji dzięki przyjaznej atmosferze był też czas na rozmowę, wymianę doświadczeń i zawiązanie nowych znajomości, które pozwolą na łatwiejsze funkcjonowanie w nowej rzeczywistości rodzinom z Ukrainy.