ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
tel.: 503 005 408
fundacja@spina.com.pl

Miłosz urodził się w 2012 roku z przerostem połowiczym lewostronnym, choruje również na padaczkę, niedoczynność tarczycy oraz ma zespół Aspergera. Znajduje się pod opieką: onkologa, neurologa, endokrynologa, genetyka oraz ortopedy. W 2016 roku przeszedł operację lewej stopy, obecne oczekuje na drugą.

Dziękujemy za wsparcie
Miłosz z rodzicami


Miłosza można wesprzeć przekazując darowiznę lub 1,5% w rozliczeniu PIT:

FUNDACJA SPINA
KRS: 0000297411
CEL SZCZEGÓŁOWY 1,5%: MIŁOSZ KLEINSCHMIDT
NUMER KONTA: 66 1160 2202 0000 0002 0985 7176
TYTUŁEM: MIŁOSZ KLEINSCHMIDT