ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
tel.: 503 005 408
fundacja@spina.com.pl

Warsztaty uroterapeutyczne – pomoc dla Ciebie Rodzicu i dla Twojego dziecka!!!

Fundacja SPINA, od lat zajmująca się osobami z rozszczepem kręgosłupa, od 2013 roku prowadzi Pracownię Uroterapeutyczną w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Celem Pracowni jest prowadzenie cyklicznych warsztatów uroteraupeutycznych, dzięki którym podopieczni uczą się jak radzić sobie z problemami natury urologicznej.

Istotną częścią działalności Pracowni jest towarzyszenie uczestnikom i ich opiekunom w trakcie procesu edukacyjnego, pokonywanie barier i pokazywanie alternatywnych rozwiązań.

Każdy z uczestników programu bierze udział w zajęciach dotyczących instruktażu higieny układu moczowego i wydalniczego z użyciem najnowocześniejszego sprzętu do cewnikowania przerywanego i irygacji, instruktażu dotyczącego organizacji miejsca do przeprowadzenia cewnikowania i irygacji, instruktażu dotyczącego samodzielności w sytuacji toalety.

Każdy z uczestników i opiekunów objęty jest wsparciem zespołu, w skład którego wchodzi lekarz urolog, pielęgniarka urologiczna oraz pracownik Fundacji SPINA.

Potrzebujesz pomocy? Nie zwlekaj, skontaktuj się z Fundacją SPINA.