ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
tel.: 503 005 408
fundacja@spina.com.pl

Pismo w sprawie refundacji

Fundacja SPINA od kilku lat zabiega o wprowadzenie pełnej refundacji na cewniki hydrofilowe dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Obecnie trwają, do 28 kwietnia br., konsultacje społeczne projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wprowadzono w nim m.in. refundację cewników hydrofilowych z 30-procentową dopłatą pacjenta. W ramach ww. konsultacji Fundacja SPINA wystosowała do wiceministra zdrowia, Macieja Miłkowskiego, pismo przedstawiające uwagi do planowanych przepisów.

Poniżej publikujemy je w całości.