ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
tel.: 503 005 408
fundacja@spina.com.pl

Szkolenie z pierwszej pomocy

18 grudnia 2023 wolontariusze Fundacji Spina zrealizowali projekt „Szkolimy się z pierwszej pomocy”.

W ramach przeprowadzonego szkolenia dla wolontariuszy Fundacji, uczestnicy szkolenia  nabyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Pod okiem ratownika medycznego ćwiczyli ocenę stanu poszkodowanego, zastosowanie pozycji bocznej oraz postępowanie przy zatrzymaniu oddychania i krążenia – resuscytację krążeniowo-oddechową. Nie zabrakło tematów związanych z ergonomią pracy przy osobach z niepełnosprawnościami oraz rozpoznaniem stanu padaczkowego.

Projekt został zrealizowany w ramach minigranta dofinansowanego ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030.