ul. Medyków 16, Katowice
503 005 408
fundacja@spina.com.pl

Created with Sketch.

Warsztaty uroterapeutyczne- pomoc dla Ciebie Rodzicu i dla Twojego dziecka.!!!

Fundacja Spina, od lat zajmująca się osobami z rozszczepem kręgosłupa, od 2013  roku prowadzi Pracownię Uroterapeutyczną w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.Celem pracowni jest prowadzenie cyklicznych warsztatów uroteraupeutycznych dzięki , którym  podopieczni uczą się jak radzić sobie z problemami natury urologicznej.
Istotną częścią działalności pracowni jest towarzyszenie uczestnikom i ich opiekunom w trakcie procesu edukacyjnego, pokonywanie barier i pokazywanie alternatywnych rozwiązań.
Każdy z uczestników programu bierze udział w zajęciach dotyczących instruktażu higieny układu moczowego i wydalniczego z użyciem najnowocześniejszego sprzętu do cewnikowania przerywanego i irygacji, instruktażu dotyczącego organizacji miejsca do przeprowadzenia cewnikowania i irygacji, instruktażu dotyczącego samodzielności w sytuacji toalety.
Każdy z uczestników i opiekunów objęty jest wsparciem zespołu w skład, którego wchodzi lekarz urolog, pielęgniarka urologiczna oraz pracownik Fundacji Spina.
Potrzebujesz pomocy nie zwlekaj skontaktuj się z Fundacją Spina.

Brak komentarza

Dodaj Twój komentarz