ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
tel.: 503 005 408
fundacja@spina.com.pl

“Jeśli państwo podejmuje decyzje, to musi pomóc”

Podczas ostatniej debaty Medycznej Racji Stanu „Wartości w Medycynie. Czego uczy nas światowy kryzys zdrowia?” dyskutowano o wielu istotnych dla pacjentów terapiach. W ocenie dra n. farm. Leszka Borkowskiego, szczególnie istotne na ten moment wydają się trzy poruszone podczas debaty kwestie: refundacja cewników hydrofilowych dla dzieci z rozszczepem kręgosłupa, refundacja leków dla pacjentów z rakiem nerki oraz dla pacjentów z rakiem płuca. Dlaczego?

https://youtu.be/UFzMOhEWO6c

Rozszczep kręgosłupa

Rozszczep kręgosłupa jest ogromnym wyzwaniem dla opieki medycznej i opiekujących się chorym dzieckiem rodziców. W Polsce każdego roku na świat przychodzi ok. 300 dzieci z rozszczepem kręgosłupa. Dziecko z rozszczepem kręgosłupa ma kilka, a nawet kilkanaście problemów zdrowotnych dotyczących różnych narządów.

– W związku z ostatnim orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego (o niekonstytucyjności usuwania ciąży z powodu podejrzenia ciężkiej wady płodu – przyp. red.) rodzić będzie się więcej dzieci z wadami, m.in. z rozszczepem kręgosłupa.  Te dzieci będą potrzebowały leków i wyrobów medycznych – mówi dla Polityki Zdrowotnej dr Leszek Borkowski, były prezes URPL, farmakolog kliniczny, pacjent onkologiczny i założyciel Fundacji Razem w Chorobie. 

Ekspert podkreśla, że tego schorzenia nie da się wyleczyć, a pacjenci wciąż potrzebują dostępu do leków i wyrobów medycznych m.in. cewników hydrofilowych, aby móc cewnikować dzieci w sposób przerywany. W innym wypadku „dochodzi do niewydolności nerek i dzieci umierają”.

– Ważne jest, by te cewniki były dostępne w trybie refundacyjnym, tak aby rodzice czy opiekunowie mogli je kupować w wystarczającej ilości. W życiu jest tak , że każda decyzja wiąże się z konsekwencjami. Jeśli państwo podejmuje decyzje, to musi też pomóc. – mówi ekspert. 

Jak podkreśla Leszek Borkowski, „szczególnie w sytuacji decyzji Trybunały Konstytucyjnego” należy oczekiwać, że Państwo będzie wspierać i pomagać dzieci z wadami i ich opiekunów.

Rak nerki

W Polsce każdego roku rak nerki zostaje zdiagnozowany u około 2,5 tys. mężczyzn i u blisko 1,8 tys. kobiet. 

– Nowotwór nerki jest bardzo trudnym nowotworem. Z powodu początkowo bezobjawowego przebiegu choroby, nowotwór ten ujawnia się w stanie zaawansowanym. Późne rozpoznanie oznacza też bardzo trudne leczenie – wskazuje ekspert.

– Nowotwory nerki leczymy inhibitorami kinez białkowych oraz przeciwciałami monoklonalnymi. Wszystkie te związki obarczone są bardzo poważnymi działaniami niepożądanymi, które skutkują tym, że u tych pacjentów należy przerwać leczenie nie oferując im nic w zamian – mówi dr Leszek Borkowski.

– Pojawił się produkt leczniczy tiwozanib, który będąc selektywnym inhibitorem kinezy białkowej wykazuje bardzo mało działań niepożądanych, będąc ewenementem w tej grupie – mówi dr Leszek Borkowski.

Jak wskazuje, „wydaje się oczywiste, że ten lek powinien być refundowany”. – To da lekarzom możliwość manewrowania produktami leczniczymi i podawania takich, które mogą pomóc skutecznie pacjentowi – mówi.

Rak płuca jest nowotworem, który bardzo nęka populację Polskich pacjentów – nie tylko palaczy.

Rak płuca jest obecnie najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce i stanowi pierwszą przyczynę zgonów w onkologii. Rocznie z jego powodu umiera ponad 20 tys. osób.

– Konieczne jest przy tej dużej populacji chorych posiadanie dużej ilości leków. Są różne leki, które w naszej refundacji są tak ustawione, że podaje się je pacjentom później . Także i w tym schorzeniu jest lek podawany w drugiej linii leczenia, a taki lek jak pembrolizumab powinien być podawany już w pierwszej, dlatego, że na początku choroby rak jest słaby, a pacjent jest mocny – mówi dr Leszek Borkowski i podkreśla, że z czasem rozwoju choroby ta sytuacja się odwraca.